Trang chủ Cranberry baby – HL4

Cranberry baby – HL4

1. Tên giống (Variety name): HL4

2. Tên khoa học: Hemerocallis fulva

3. Tên thường gọi: Cranberry baby

4. Nguồn gốc: California, Mỹ

5. Cơ quan lưu trữ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6. Hình dạng lá: Hình dải, đầu thuôn nhọn, gân chạy dọc lá, hai mặt lá nhẵn

7. Màu sắc lá: Lá xanh nhạt

8. Sắp xếp lá: So le, xếp thành 2 dãy tạo bẹ ôm sát thân

9. Dạng than: Thân rễ ngắn

10. Dạng rễ: Rễ củ, Rễ chùm