Trang chủ Dưa thơm – D29

Dưa thơm – D29

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

1. Tên giống (Variety name): D29

2. Tên latin: Cucumis melo L. Reticulatous

3. Giống gốc: Mariage

4. Nguồn giống (Seed source) (Ghi nguồn giống đem nhân): Nhật Bản

5. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):

7. Cơ quan mô tả (Characterization institution): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA)

8. Sự phân chia nhánh: Yếu

9. Thùy lá: Xẻ thuỳ sâu

10. Mép lá: Có răng cưa

11. Lông trên lá: Không có

12: Dạng lá: Thận

13. Dạng quả: Tròn

14. Màu sắc ban đầu (chưa chín) của vỏ quả: Xanh

15. Vỏ quả chuyển sang màu vàng khi chín: Có sảy ra

16. Vân lưới trên vỏ quả: Vân lưới toàn bộ

17. Màu sắc thịt quả: Cam

18. Độ nhăn vỏ quả: Không nhăn

19. Độ giòn thịt quả: Mềm

10. Chất lượng cảm quan thịt quả: Trung bình

21. Màu sắc vỏ hạt: Vàng