Trang chủ Duck Hepatitis Virus

Duck Hepatitis Virus

1. Loại nguồn gen: Virus

2. Tên khoa học: Duck Hepatitis Virus

3. Giống (Genus): DH-EG-2000

4. Nguồn gốc: Ai Cập

5. Thời gian bắt đầu bảo quản: Tháng 04 năm 2013

6. Chủng chuẩn (Type)

7. Gây bệnh cho: Không

8. Khả năng ứng dụng: được sử dụng phòng bệnh viêm gan vịt

9. Chỉ số sinh học:

– Chỉ số ELD50: 10-5,2/0,2 ml

– Chỉ số EID50: 10-7,/0,2 ml

10. Các phương pháp bảo quản: Đông khô, Nước trứng tươi

11. Môi trường nuôi cấy thích hợp

– Nuôi cấy trên phôi thai gà đang phát triển (9-11 ngày tuổi)

12. Chất bổ trợ thích hợp:

– Nhôm hydroxit

– Canxi photphat

– Dầu khoáng

13. Môi trường bảo quản thích hợp

– Phôi vịt (chất chứa virus là nước trứng vịt),

– Phôi gà (chất chứa virus là nước trứng gà),

– Xơ phôi vịt,

– Xơ phôi gà

– Dung dịch Glycerol 50%.

14. Tỷ lệ an toàn:

– Tỷ lệ an toàn trên vịt ở trong phòng thí nghiệm đạt 100%

– Tỷ lệ an toàn trên vịt ở ngoài thực địa đạt 100%

15.Tỷ lệ bảo hộ

– Tỷ lệ bảo hộ trên vịt ở trong phòng thí nghiệm đạt 92-100%

– Tỷ lệ bảo hộ trên vịt ở ngoài thực địa đạt 92,6-97,%

16. Ghi chú