Trang chủ Duck Enteritis Virus – VG-04

Duck Enteritis Virus – VG-04

1. Loại nguồn gen: Virus

2. Tên khoa học: Duck Enteritis Virus

3. Giống (Genus): VG-04

4. Nguồn gốc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5. Thời gian bắt đầu bảo quản: Tháng 04 năm 2016

6. Chủng chuẩn (Type)

7. Gây bệnh cho: Động vật

8. Khả năng ứng dụng: đánh giá chất lượng vacxin

9. Chỉ số sinh học:

– Chỉ số ELD50: 10-6,94/0,2 ml

– Chỉ số EID50: 10-8,38,/0,2 ml

– Chỉ số LD50: 10-9,09,/0,2 ml

10. Môi trường nuôi cấy thích hợp

– Nuôi cấy trên phôi thai vịt đang phát triển (13 ngày tuổi)

11. Virus dịch tả vịt cường độc chủng VG-04 có khả năng nhân lên và gây chết vịt thí nghiệm với các triệu chứng và bệnh tích đặc trưng.

12. Ghi chú