Trang chủ Lan Long tu đá

Lan Long tu đá

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

 1. Tên giống (Variety name):  Lan Long tu đá (Dendrobium crepidatum)

2. Nguồn giống (Seed source ) (Ghi nguồn giống đem nhân): Lào

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution):  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA) 

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân: Đa thân

8. Khả năng phân nhánh: Nhiều

9. Hình dạng thân: Tròn

10. Độ dài thân chính: Trung bình

11. Màu sắc thân: Màu xanh cốm, có ít những vết sọc trắng mờ

12. Độ cứng thân: Mềm, rủ

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá): Trung bình: 1,5-2,5cm

14. Màu sắc lá: Màu xanh đậm

15. Hình dạng lá: Hình mác

16. Độ dày lá: Mỏng

17. Phân bố lá: So le

18. Dạng rễ: rễ chùm

19. Dạng sống: Khí sinh

DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa:   Tập trung

21. Vị trí ra hoa: Hoa mọc trên thân chính tại các đốt thân, vị trí 1/3-2/3 chiều dài của thân cây

22. Kiểu hoa: Hoa đơn

23. Màu sắc hoa: Cánh tím đậm, lưỡi trắng tím họng vàng

24. Hương thơm: Thơm dịu/mát/nhẹ

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition): Đóng (Closed)

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape) Hình trụ ngắn phình ở giữa

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section):  Không đều (Irregular)

28. Mầu mặt ngoài quả:  Xanh (Green)