Trang chủ Hoàng thảo Tam bảo sắc

Hoàng thảo Tam bảo sắc

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

1. Tên giống (Variety name):  Hoàng thảo Tam bảo sắc (Dendrobium devonianum)

2. Nguồn giống (Seed source) (Ghi nguồn giống đem nhân): Điện Biên

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution):  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA) 

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân:  Đa thân

8. Khả năng phân nhánh: Nhiều

9. Hình dạng thân: Tròn

10. Độ dài thân chính: Dài

11. Màu sắc thân: Màu xanh đậm

3 – Mô tả khác: Màu tía

12. Độ cứng thân: Mềm, mảnh, rủ

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá): Dài: 2- 3 cm

14. Màu sắc lá: Màu xanh nhạt

15. Hình dạng lá: Hình mác

16. Độ dày lá: Mỏng

17. Phân bố lá: So le

18. Dạng rễ: Rễ chùm

19. Dạng sống: Khí sinh

DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa:   1 – Tập trung: X             2 – Rải rác.

21. Vị trí ra hoa:

1 – Hoa mọc trên thân chính tại các đốt thân, vị trí 1/3-2/3 chiều dài của thân cây: X

2 – Kiểu ngồng hoa, vị trí đầu ngọn

3 – Kiểu ngồng hoa, vị trí nách lá

22. Kiểu hoa:  Hoa ddown

23. Màu sắc hoa: Cánh hoa màu trắng, hình bầu dục. Môi hình gần tròn, màu trắng hoặc vàng lục nhạt với đỉnh màu tía ở giữa có 2 đốm lớn màu vàng.

24. Hương thơm: Thơm dịu/mát/nhẹ

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition):  Đóng (Closed):

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape):  Quả nang hơi hình thoi

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section):  Không đều (Irregular):

28. Mầu mặt ngoài quả:  Xanh (Green)