Trang chủ Lan Bạch cập

Lan Bạch cập

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

 

1. Tên giống (Variety name): Lan Bạch cập (Bletia hyacinthine R.Br.ex Ait)

2. Nguồn giống (Seed source) (Ghi nguồn giống đem nhân): Trung Quốc

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution):  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA) 

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân:  Đơn thân

8. Khả năng phân nhánh: Trung bình

9. Hình dạng thân: Bẹt/Dẹp: Lá xếp bẹ dẹt

10. Độ dài thân chính:

11. Màu sắc thân:

12. Độ cứng thân:

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá):

14. Màu sắc lá: Màu xanh nhạt

15. Hình dạng lá:  Lá có bẹ ốp so le nhau, hình mác, mọc từ rễ, trên có nhiều nếp nhăn dọc

16. Độ dày lá:    Mỏng

17. Phân bố lá:   So le

18. Dạng rễ:       Rễ củ

19. Dạng sống:   Trồng đất

DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa:

21. Vị trí ra hoa:

22. Kiểu hoa:  1- Hoa chùm       2 – Hoa đơn

23. Màu sắc hoa:

24. Hương thơm:

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition):

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape)

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section)

28. Mầu mặt ngoài quả: