Trang chủ Lan Hạc vĩ

Lan Hạc vĩ

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

1. Tên giống (Variety name):  Lan Hạc vĩ (Dendrobium aphyllum)

2. Nguồn giống (Seed source) (Ghi nguồn giống đem nhân): Lào

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution):  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA) 

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân:  Đa thân

8. Khả năng phân nhánh: Nhiều

9. Hình dạng thân: Tròn

10. Độ dài thân chính: Dài

11. Màu sắc thân: có màu xanh đậm và xanh ánh vàng, có thể có sọc trắng mờ dọc theo thân

12. Độ cứng thân: Mềm, rủ

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá): Trung bình: 1,5-2,5cm

14. Màu sắc lá: Màu xanh nhạt

15. Hình dạng lá: Hình mác

16. Độ dày lá: Mỏng

17. Phân bố lá: So le

18. Dạng rễ: rễ chùm

19. Dạng sống: Khí sinh

DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa: Tập trung

21. Vị trí ra hoa: Hoa mọc trên thân chính tại các đốt thân, vị trí 1/3-2/3 chiều dài của thân cây

22. Kiểu hoa: Hoa đơn

23. Màu sắc hoa: Hoa có màu tím rất nhạt, giống hình chú hạc

24. Hương thơm:   Không thơm

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition):  Đóng (Closed)

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape): Hình trụ ngắn phình ở giữa

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section): góc cạnh

28. Mầu mặt ngoài quả: Xanh (Green)