Trang chủ Lan vảy rồng lào

Lan vảy rồng lào

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

1. Tên giống (Variety name): Lan vảy rồng lào  ( Dendrobium lindleyi )

2. Nguồn giống (Seed source ) (Ghi nguồn giống đem nhân): Lào

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution):  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA) 

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân:  Giả hành

8. Khả năng phân nhánh: Trung bình

9. Hình dạng thân: Gốc và ngọn thân thóp bé, thân phình to ở giữa. có nhiều rãnh và cạnh chạy dọc, thường có 7-8 cạnh nên thân gần như hình trụ tròn.

10. Độ dài thân chính: Ngắn

11. Màu sắc thân: Gốc và ngọn thân thóp bé, thân phình to ở giữa. thân cây thường có màu xanh đậm. Thân già thường nhăn, rụng bớt lá và có màu ánh vàng.

12. Độ cứng thân: Cứng

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá): Ngắn

14. Màu sắc lá: Màu xanh đậm

15. Hình dạng lá: Tròn:  Đầu lá tròn

16. Độ dày lá: Dày

17. Phân bố lá: Mỗi thân chỉ có 1 lá

18. Dạng rễ: Rễ chùm

19. Dạng sống: Khí sinh

 

DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa: tập trung

21. Vị trí ra hoa: Kiểu ngồng hoa, vị trí đầu ngọn

22. Kiểu hoa:  Hoa chùm

23. Màu sắc hoa: Vàng

24. Hương thơm:   Thơm dịu/mát/nhẹ

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition): Đóng (Closed)

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape):

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section)

28. Mầu mặt ngoài quả: