Trang chủ Lan Kim Tuyến

Lan Kim Tuyến

A. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

1. Tên giống (Variety name): Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus)

2. Nguồn giống (Seed source ) (Ghi nguồn giống đem nhân): Trung quốc

3. Nơi nhân (Location) (Ghi nơi nhân giống): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Người mô tả (Description person) (Ghi họ tên người mô tả, đánh giá):.…

5. Cơ quan mô tả (Characterization institution): Học viện Nông nghiệp Việt Nam

B. DỮ LIỆU MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU (CHARACTERIATION AND PRELIMINARY EVALUATION DATA)

DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (VEGETATIVE DATA) 

6. Ngày trồng (ngày/tháng/năm): 2020

7. Loại hình thân: Đa thân

8. Khả năng phân nhánh: Trung bình

9. Hình dạng thân: Thân tròn màu tím, mọng nước, phần cây non có nhiều lông mềm

10. Độ dài thân chính: Ngắn

11. Màu sắc thân: Gốc và ngọn thân thóp bé, thân phình to ở giữa. thân cây thường có màu xanh đậm. Thân già thường nhăn, rụng bớt lá và có màu ánh vàng.

12. Độ cứng thân: Cứng

13. Dài lóng (giới hạn giữa hai lá): Ngắn

14. Màu sắc lá: Màu xanh đậm

15. Hình dạng lá: Tròn: Đầu lá tròn

16. Độ dày lá: Dày

17. Phân bố lá: Lá hình trái xoan hoặc hình trứng, gần tròn ở gốc và nhọn ở đầu, lá mọc cách, trên mỗi chiếc lá có 3-5 sọc gân dọc.  Mặt trên màu nâu sậm có vệt vàng ở giữa và mạng gân màu hồng nhạt, mặt dưới màu nâu nhạt

18. Dạng rễ: Thân rễ

19.Dạng sống: Khí sinh

C. DỮ LIỆU VỀ HOA  (INFLORESENCE DATA)

20. Đặc điểm nở hoa:

21. Vị trí ra hoa:

22. Kiểu hoa:

23. Màu sắc hoa:

24. Hương thơm:

25. Trạng thái sau khi hoa thụ tinh (Blossom end scar condition):

DỮ LIỆU VỀ QUẢ  (FRUIT DATA)

26. Hình dạng quả chiến ưu thế (Predominant Shape):

27. Thiết diện ngang của quả (Fruit section)

28. Mầu mặt ngoài quả: