Trang chủ Salmonella enterica

Salmonella enterica

PHIẾU THÔNG TIN VỀ CHỦNG VI SINH VẬT BẢO QUẢN

 

1. Loại nguồn gen: Vi khuẩn

2. Tên khoa học: Salmonella enterica

Giống (Genus): Salmonella

Loài (Species): Salmonella enterica

3. Nguồn gốc: Bỉ

4. Thời gian bắt đầu bảo quản: Tháng 03 năm 2017

5. Người cung cấp:

Nơi cung cấp: Trường Yamaguchi, Nhật Bản trên cơ sở chương trình hợp tác song phương giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

6. Ký hiểu chủng: Samonella enterica

7. Chủng chuẩn (Type)

8. Gây bệnh cho: Người và động vật

9. Hình thái khuẩn lạc:

– Trên môi trường thạch XLD xuất hiện những khuẩn lạc có tâm đen.

– Trên môi trường BGA khuẩn lạc màu trắng, tròn, trơn.

– Trên môi trường TSI có sản sinh H2S tạo làm chuyển màu môi trường sang màu đen ở phần đáy ống nghiệm, sinh hơi.

– Trên môi trường MIL có khả năng di động, có thể quan sát thấy vi khuẩn phát triển rộng sang hai bên đường cấy chích sâu. Thử Indole âm tính.

-Trên môi trường nước thịt, vi khuẩn Salmonella enterica phát triển làm đục môi trường.

10. Khả năng ứng dụng: được sử dụng làm đối chứng dương cho công tác giảng dạy. Sử dụng để sản xuất vaccine phòng bệnh do Salmonella enterica trên người và động vật.

11. Các phương pháp bảo quản: Đông khô, Lạnh sâu

12. Môi trường nuôi cấy thích hợp:

– Môi trường thạch đĩa XLD

– Môi trường thạch nghiêng BGA

13. Nhiệt độ nuôi cấy thích hợp: Nhiệt độ tối ưu là 37OC, pH = 7,0 – 7,4

14. Độc lực: Gây chết chuột thí nghiệm sau 20h gây nhiễm ở liều 2 x 1010 CFU/ml

15. Ghi chú: